ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

20%

กังสดาล รีสอร์ท


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 199 หมู่ 1 ตำบลโป่งยางในวิลเลจ ถนนแม่ริมสะเมิง (กม.18)
ตำบลโป่งยาง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
โทร: 053-879-163
เริ่ม: 01/09/2016
ถึง: 30/11/2016
เว็บไซต์: www.kangsadarnresorts.com

เงื่อนไข


1. ส่วนลด 20% ชำระด้วยเงินสด
2. ส่วนลด 15% ชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน
3. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาว
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น

Find Google Map