ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

20%

โรงแรม เดอ บางกอก


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 133/48 ราชปรารภ ซอย 12 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2642-5911
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 20/12/2016

เงื่อนไข


1. ส่วนลดสำหรับห้องพักทุกประเภท 
    พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
2. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
     หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

Find Google Map