ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

25%

หินตก ริเวอร์แคมป์


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 109 หมู่ 9 บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
กาญจนบุรี 71150
โทร: 0-2642-5497
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 20/12/2016
เว็บไซต์: www.hintokrivercamp.com

เงื่อนไข


1. ส่วนลดสำหรับห้องพักทุกประเภท 
     พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น 
     2 ท่าน / ห้อง
2. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
     หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

Find Google Map