ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

15%

จิออร์จิโอส์
รอยัล ออคิด เชอราตัน


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: 2 ซอยเจริญกรุง 30 แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 0-2266-0123
เริ่ม: 01/01/2016
ถึง: 31/12/2016

เงื่อนไข


1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
2. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map