ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

15%

ฟีซท
รอยัล ออคิด เชอราตัน


สำหรับบุฟเฟต์

ที่อยู่: 2 ซอย เจริญกรุง 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500
โทร: 0-2266-0123
เริ่ม: 01/01/2017
ถึง: 31/12/2017
เว็บไซต์: www.royalorchidsheraton.com

เงื่อนไข


  1. ไม่รวมเครื่องดื่ม
  2. สำหรับรับประทานที่ห้องอาหารเท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  5. จำกัดจำนวนสูงสุด 6 คน ต่อใบเสร็จ ต่อโต๊ะ
  6. สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน 1 ใบ ต่อใบเสร็จ ต่อโต๊ะ เท่านั้น
Find Google Map