ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

25%

เอเลเมนท์
ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2687-9000
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 30/12/2016
เว็บไซต์: www.okurabangkok.com

เงื่อนไข


1. ส่วนลดสำหรับค่าอาหารเท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
3. ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้ในวันที่ 12 ส.ค, 
     5 ธ.ค และ 24-25 ธ.ค 59
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
5. แสดงบัตรอิออนก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map