ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

10%

ห้องอาหารญี่ปุ่นไดอิจิ
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2276-4567
เริ่ม: 01/02/2016
ถึง: 30/12/2016
เว็บไซต์: www.emeraldhotel.com

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารเฉพาะเมนูชุด
2. ใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
    และวันหยุดต่อเนื่อง
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

Find Google Map