ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

15%

ดี วารี เอ็กซเพรส มักกะสัน


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 1643/5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2209-8600
เริ่ม: 01/11/2015
ถึง: 31/10/2016
เว็บไซต์: www.dxmb.dvaree.com

เงื่อนไข


1. ส่วนลด 15% จากราคาปกติ
2. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
    หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map