ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

15%

ดี วารี เอ็กซเพรส ฮิลไซด์ หัวหิน


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 35/6 ซอยหัวหิน ตำบลบ้านหนองแค อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร: 032-827-680
เริ่ม: 01/11/2015
ถึง: 31/10/2016
เว็บไซต์: www.dxhs.dvaree.com

เงื่อนไข


1. ส่วนลด 15% จากราคาปกติ
2. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map