ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

15%

ดี วารี ไม้ขาวบีช ภูเก็ต


สำหรับค่าห้องพัก

ที่อยู่: 128/2 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
โทร: 076-336-499
เริ่ม: 01/11/2016
ถึง: 31/10/2017
เว็บไซต์: www.dmk.dvaree.com

เงื่อนไข


  1. ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560, 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  3. สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนเท่านั้น
Find Google Map