ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

15%

ดี วารี เคียงหาด บีช หัวหิน


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 131/105 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร: 032-521-222
เริ่ม: 01/11/2015
ถึง: 31/10/2016
เว็บไซต์: www.ddkh.dvaree.com

เงื่อนไข


1. ส่วนลด 15% จากราคาปกติ
2. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
    หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map