ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

15%

ดี วารี ดิว่า บอลลี่ สีลม


สำหรับค่าห้องพัก

ที่อยู่: 10 ซอยสีลม 2 ถนนสีลม แขวงสุริยะวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 0-2266-6465
เริ่ม: 01/11/2016
ถึง: 31/10/2017
เว็บไซต์: www.ddbs.dvaree.com

เงื่อนไข


  1. ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  3. สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนเท่านั้น
Find Google Map