ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

15%

ดี วารี ดิว่า บอลลี่ สีลม


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 10 ซอยสีลม 2 ถนนสีลม แขวงสุริยะวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร: 0-2266-6465
เริ่ม: 01/11/2015
ถึง: 31/10/2016
เว็บไซต์: www.ballys-studio.com

เงื่อนไข


1. ส่วนลด 15% จากราคาปกติ
2. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
    หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map