ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

20%

เรือเจ้าพระยาครุยส์


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: 490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร: 0-2541-5599
เริ่ม: 01/06/2016
ถึง: 31/12/2016
เว็บไซต์: www.chaophrayacruise.com

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารและค่าล่องเรือท่านั้น
2. ภายในเดือนเกิดได้รับส่วนลด 30%
3. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
4. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือวันหยุดยาว
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
6. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์
ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map