ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

พิเศษ

โบทานิก้า เขาใหญ่


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 666 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี่ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทร: 044-001-111
เริ่ม: 01/02/2016
ถึง: 01/02/2017
เว็บไซต์: www.botanicakhaoyai.com

เงื่อนไข


แพ็กเกจ1: เริ่ม 1 มี.ค. - 30 ก.ย. 59
1. ห้อง Botanica Studio 
    ราคา 4,200 บาท / คืน
    (จากราคาปกติ 12,000 บาท)
    สำหรับเข้าพักระหว่างวันอาทิตย์ - 
    วันพฤหัสบดี เท่านั้น
    พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
2. ห้อง Botanica Studio
    ราคา 4,800 บาท / คืน   
   (จากราคาปกติ 12,000 บาท) 
   สำหรับการเข้าพักระหว่างวันศุกร์ - วันเสาร์ 
   เท่านั้น พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
   
แพ็กเกจ 2 : เริ่ม 1 -  29 ก.พ. 59, 
1 ต.ค. - 30 พ.ย. 59 
และ 1 - 28 ก.พ. 60     
1. ห้อง Botanica Studio
    ราคา 4,800 บาท / คืน
    (จากราคาปกติ 12,000 บาท)
    สำหรับเข้าพักระหว่างวันอาทิตย์ - 
    วันพฤหัสบดี เท่านั้น
    พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
2. ห้อง Botanica Studio 
    ราคา 5,400 บาท / คืน
    (จากราคาปกติ 12,000 บาท)
    สำหรับการเข้าพักระหว่างวันศุกร์ - วันเสาร์
    เท่านั้น พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง

แพ็กเกจ 3 : เริ่ม 1 - 30 ธ.ค. 59
1. ห้อง Botanica Studio
    ราคา 5,400 บาท / คืน
    (จากราคาปกติ 12,000 บาท)
    สำหรับเข้าพักระหว่างวันอาทิตย์ - 
    วันพฤหัสบดี เท่านั้น
    พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
2. ห้อง Botanica Studio
    ราคา 6,000 บาท / คืน
    (จากราคาปกติ 12,000 บาท)
    สำหรับการเข้าพักระหว่างวันศุกร์ - วันเสาร์       
    เท่านั้น พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง   
3. รับ Long Weekend บวกเพิ่ม 500 บาท
    (วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 59,
    1 - 29 ก.พ. 59, 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 60)       
    และบวกเพิ่ม 1,000 บาท 
    (วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 59) 
    ยกเว้น 27 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
4. ไม่สามารถใช้กับหมู่คณะที่จัดประชุม
     หรือตัวแทนขาย 
5. ราคานี้รวมภาษีแล้ว   
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
    เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ไม่สามารถช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
8. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
Find Google Map