ค้นหาตาม

สุขภาพและความงาม

10%

โรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชั่นแนล


สำหรับค่าห้องพักและค่ายา
(ยกเว้นยานอกระบบ)

ที่อยู่: 362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร: 0-2877-1111
เริ่ม: 01/01/2016
ถึง: 31/12/2016
เว็บไซต์: www.bangpakokhospital.com

เงื่อนไข


1. สำหรับทำฟัน (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน)
2. ยกเว้นยานอกระบบ 
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
3. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map