ค้นหาตาม

อื่น ๆ

10%

ร้านดอกไม้ อเทอลิเย่ร์
ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ


สำหรับบริการจัดดอกไม้

ที่อยู่: ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2687-9000
เริ่ม: 04/01/2016
ถึง: 31/12/2016

เงื่อนไข


1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 
2. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map