ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

10%

อภินารา


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: กรูฟแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น2
4, 4/1- 4/2, 4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2252-0063
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 31/03/2017

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารเท่านั้น
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
3. แสดงบัตรเครดิตอิออน (เจซีบี) เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

Find Google Map