ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

พิเศษ

อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา


พัก 1 คืน ฟรี 2 คืน

ที่อยู่: 228 หมู่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร: 032-559-366
เริ่ม: 01/06/2016
ถึง: 23/12/2016
เว็บไซต์: www.anchana.com

เงื่อนไข


1. สำหรับห้องดีลักซ์ ราคา 6,000 บาท 
    (จากราคาปกติ 18,000 บาท) 
    พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
2. เข้าพักวันเสาร์ ชำระเพิ่ม 500 บาท / 
    ห้อง / คืน
3. เข้าพักวันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุด
    นักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่ม 1,000 บาท / 
    ห้อง / คืน
    (พักอย่างน้อย 2 คืน)
4. บุคคลที่ 3 ชำระเพิ่ม 1,000 บาท / 
    ท่าน / คืน และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
    ชำระเพิ่ม 500 บาท / ท่าน / คืน 
    (พร้อมอาหารเช้า)
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
6. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์
    ก่อนใช้บริการ
7. สำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่
    สำนักงานกรุงเทพฯ โทร 0-2516-1574-8,
    0-2516-9889, 098-976-7555

Find Google Map