X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 พ.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561เที่ยวมอสโก สีสันแห่งรัสเซียกับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม

Period :  1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 APPLY NOWรับรางวัลพิเศษ ! บัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ มอสโก*

เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก 

หรือ

รับโบนัสเพิ่ม 10,000  คะแนนไมล์

เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก 

วิธีการ

 • เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมครบ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก รับบัตรโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ มอสโก จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 32,000 บาท หรือ
 • เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมระหว่าง 1,500,000 2,499,999 บาท รับโบนัสไมล์เพิ่ม 10,000 คะแนนไมล์ 

 * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.thข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
 2. ยอดการชำระค่าสินค้า และ /หรือบริการ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับบัตรโดยสารสายการบินไทยและคะแนนไมล์สะสมพิเศษ ไม่รวมถึงยอดการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทยและคะแนนไมล์สะสม โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ รับทราบภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (30 มิถุนายน 2561)
 4. เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารสายการบินไทย เป็นไปตามที่ บมจ.การบินไทย กำหนด ทั้งนี้สมาชิกฯ ต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าและเดินทางไปและกลับภายใน 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
 5. ราคาของบัตรโดยสารสายการบินไทยที่ระบุในสื่อนี้เป็นราคา ณ เดือนมีนาคม 2561
 6. ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทยที่สมาชิกฯได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย สามารถอัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจได้ โดยใช้คะแนนไมล์สะสมของสมาชิกฯ ทั้งนี้เงื่อนไขการแลกคะแนนไมล์สะสม การอัพเกรดที่นั่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ.การบินไทย
 7. ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทย ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
 8. บริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมปกติ (ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนไมล์) เข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ในรอบบัญชีปกติ และโอนคะแนนไมล์สะสมพิเศษให้ภายใน 60 วันทำการหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (คะแนนไมล์สะสมพิเศษที่ได้รับจากการใช้จ่าย ณ ร้านค้าทั่วโลก สามารถสะสมได้สูงสุด 10,000 คะแนนไมล์สะสม)
 9. ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้าบัญชีบัตรหลัก
 10. สมาชิกจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต มีสถานะบัญชีปกติ และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับบัตรโดยสาร
 11. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของสายการบินและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหาสมาชิกจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้ของสมนาคุณสูงสุดเพียงรายการเดียวต่อสมาชิก 1 ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 13. ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 15. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 16. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือ ไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทย เป็นหลักในการตีความ
 17. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้