X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • ผ่อนสบายๆที่บิ๊กซี รับเครดิตเงิน คืนสูงสุด 20,000 บาท

  ระยะเวลา : 3 พ.ย. 60 – 4 ม.ค. 61
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และ ไอที
  สถานที่ : 
  บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 • ผ่อนคุ้ม จุใจ รับเครดิตเงิน คืนสูงสุด 10,000 บาทที่แม็คโคร

  ระยะเวลา : 1 ต.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และ โทรศัพท์มือถือ
  สถานที่ : 
  แม็คโคร ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 • AEON Safe & Save Drive

  ระยะเวลา : 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 60
  สถานที่ : 
  ร้านค้าในหมวด Car Maintenance & Equipment (03)
  สินค้าที่ร่วมรายการ : 
  สินค้าในหมวด Car Maintenance & Equipment (03) : DEALER

 • Home Pro Super Save !!

  ระยะเวลา : 25 ก.ย. – 3 ม.ค. 61 (101 วัน)
  บัตรที่ร่วมรายการ : 
  บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  สถานที่ : 
  โฮมโปร , โฮมโปรพลัส และโฮมโปรเอส ทุกสาขา