X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ที่บิ๊กซี ทุกชิ้น ทั้งห้าง

  ระยะเวลา :  28 มิ.ย. – 5 ก.ย. 61
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และ ไอที

  สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 • AEON WORLD MATCH 2018 Promotion

  ระยะเวลา : 1 มิ.ย. -  31 ก.ค. 61
  บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : 
  ชำระค่าสินค้า/บริการ หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ผ่านบัตรเครดิต
  : สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ
  : สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยายนต์
  : สินเชื่อยัวร์แคช
  : สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล
  สถานที่ร่วมรายการ : ทุกร้านค้าทั่วโลก