X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ที่บิ๊กซี ทุกชิ้น ทั้งห้าง

  ระยะเวลา :  28 มิ.ย. – 5 ก.ย. 61
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และ ไอที

  สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ