X

โปรโมชั่นสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 ก.พ. 2561 – 31 มี.ค. 2561ผ่อนทองสุดคุ้มกับอิออน

ระยะเวลา : 1 ก.พ.  31 มี.ค. 61
ประเภทสินค้า : ทองคำ
สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อผ่อนชำระทองคำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / สัญญา          

รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 1 ใบ /ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายจำกัด 200 ท่านแรกเท่านั้น (ลงทะเบียนก่อนมีสิทธ์ก่อน) *

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

 1. ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ CH ตามด้วยเลขที่สัญญาเงินผ่อน 12 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และท่านได้รับข้อความตอบรับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 2. ลงทะเบียนฟรีผ่าน www.aeon.co.th และท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบจึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออนและผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31มีนาคม 2561
 3. เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระทองคำ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / 1 สัญญา ลงทะเบียนเพื่อรับฟรี กระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เพียงลงทะเบียนผ่านทาง SMS หรือ www.aeon.co.th ทั้งนี้ จำกัดจำนวนเฉพาะลูกค้า 200 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันจากบริษัทฯเท่านั้น
   
     • 
  ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับของสมนาคุณผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ CH ตามด้วยเลขที่สัญญาเงินผ่อน 12 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 ผ่านระบบ AIS / dtac / Truemove H เท่านั้น ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ aeon.co.th

 1. กระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์หรือบริการอื่นได้
 2. จำกัดจำนวนกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว เพียง 200 ท่านแรก/สัญญา/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เท่านั้น (ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
 3. บริษัทฯ จะทำการจัดส่ง กระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว ให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ชำระเงิน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายภายใน 90 วัน
 4. ในกรณีผ่อนชำระทองคำ(ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ชำระดอกเบี้ยที่อัตรา 1.29% ต่อเดือน นานสูงสุด 12 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 27.44% ต่อปีโดยประมาณ เมื่อคำนวนแบบลดต้นลดดอก)
 5. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัตสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา
 7. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯผ่านทาง www.aeon.co.th
 8. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ