โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • รายการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  ระยะเวลา : 20/01/17 – 28/02/17 (40 วัน)

 • ลุ้นทอง ลุ้นล้าน กับอิออน
  ยัวร์แคช

  ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2560