โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • กดเงินสบาย ลุ้นรถมีสไตล์ กับอิออนยัวร์แคช

  ระยะเวลา                  : 1 กรกฎาคม  2560 31 สิงหาคม 2560
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม บัตรสมาชิกอิออน,บัตรสมาชิกอิออนรูปแบบใหม่,บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  สถานที่                     ณ ตู้เอทีเอ็ม ธ.ออมสิน