โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • กดเงินตู้ K-ATM มีลุ้น ด้วยบัตรอิออนยัวร์แคช

  ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนรูปแบบใหม่, และบัตร
  สมาชิกอิออนแรบบิท
  สถานที่ : ณ ตู้เอทีเอ็ม ธ.กสิกรไทย