โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • Your Cash Celebration 2017

  ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2559 31 ธ.ค. 2559
  ประเภทบัตรเครดิตที่เข้าร่วม
  บัตรสมาชิกอิออน และบัตรสมาชิกอิออน
  แรบบิท