โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • ได้ทั้งเงิน ลุ้นทั้งทอง กับอิออน

  ระยะเวลา : 1 พ.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2560
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออนรูปแบบใหม่, และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
  สถานที่ : ณ ตู้เอทีเอ็ม ธ.กรุงเทพ