โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • ชัดเจนทุกสไตล์ ผ่อนสบาย
  กับอิออน

  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 30 พ.ย. 2559
  (รวมระยะเวลา 3 เดือน)
  สถานที่ร่วมรายการ : ร้านค้าตัวแทน
  อิออนที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
  ทั่วประเทศ
  ประเภทสินค้า : รถจักรยานยนต์ “ฮอนด้า