X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • ผ่อนสบายทุกสไตล์กับอิออน

  ระยะเวลา : 21 ก.ค. – 31 ต.ค. 60   (รวมระยะเวลา 3 เดือน  11 วัน)
  สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนอิออนที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ
  ประเภทสินค้าที่ร่วมรายการ : รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (ทุกรุ่น)