X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแสงเหนือที่นอร์เวย์ กับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม


ระยะเวลา : 
พ.ย. – 31 ธ.ค. 60

รับทันที 
! บัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – นอร์เวย์ (ออสโล)*
เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก

หรือ

รับโบนัสเพิ่ม 10,000  คะแนนไมล์

เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล  ออร์คิด พลัส แพลทินัม ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลกAPPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

 • เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมครบ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก รับบัตรโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ นอร์เวย์ (ออสโล) จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 38,600 บาท
 • เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมระหว่าง 1,000,000 – 2,499,999 บาทขึ้นไป รับโบนัสไมล์เพิ่ม 10,000 คะแนนไมล์

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 2. ยอดการชำระค่าสินค้า และ /หรือบริการ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับบัตรโดยสารสายการบินไทยหรือรับคะแนนไมล์สะสมพิเศษ ไม่รวมถึงยอดการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทยและรับคะแนนไมล์สะสมพิเศษ  โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ รับทราบภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (31 ธันวาคม 2560)
 4. เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารสายการบินไทย เป็นไปตามที่ บมจ.การบินไทย กำหนด ทั้งนี้สมาชิกฯ ต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าและเดินทางไปและกลับภายใน 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
 5. ราคาของบัตรโดยสารสายการบินไทยที่ระบุในสื่อนี้เป็นราคา ณ เดือน ตุลาคม 2560
 6. ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทยที่สมาชิกฯได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย สามารถอัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจได้ โดยใช้คะแนนไมล์สะสมของสมาชิกฯ ทั้งนี้เงื่อนไขการแลกคะแนนไมล์สะสม การอัพเกรดที่นั่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ.การบินไทย
 7. ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทย ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
 8. บริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมปกติ (ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนไมล์) เข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ในรอบบัญชีปกติ และโอนคะแนนไมล์สะสมพิเศษให้ภายใน 60 วันทำการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คะแนนไมล์สะสมพิเศษที่ได้รับจากการใช้จ่าย ณ ร้านค้าทั่วโลก สามารถสะสมสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 คะแนนไมล์สะสม)
 9. ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้าบัญชีบัตรหลัก
 10. สมาชิกจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต มีสถานะบัญชีปกติ และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันที่ได้รับบัตรโดยสาร และคะแนนไมล์สะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 11. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของสายการบินและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหาสมาชิกจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ของสมนาคุณสูงสุดเพียงรายการเดียวต่อสมาชิก 1 ท่านตลอดรายการ
 13. ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 15. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 16. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือ ไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทย เป็นหลักในการตีความ
 17. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นหรือโอนให้กับบุคคลอื่น