X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 ก.ค. 2561 – 31 ต.ค. 2561ROP World Mastercard Online Campaign 2018

ระยะเวลา : 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 61 
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ดAPPLY NOWพิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้

รับ! 5,000 คะแนนไมล์สะสม
เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร

*รับสิทธิพิเศษ 4 ต่อ

ต่อที่ 1 รับกระเป๋าเดินทาง Esprit Gold Trolley Luggage 29 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 8,990 บาท*
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ครบ  20,000 บาท ภายใน 60 วัน หลังจากอนุมัติบัตร*
ต่อที่ 2 รับไมล์สะสม 15,000 คะแนนไมล์
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิล์ด มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังจากอนุมัติบัตร*
ต่อที่ 3 รับส่วนลด 50% สำหรับ iPhone X 256 GB(เฉพาะค่าเครื่อง)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิล์ด มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังจากอนุมัติบัตร*
ต่อที่ 4 รับเครดิตเงินคืน สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิล์ด มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังจากอนุมัติบัตร*

รายละเอียด : คลิก

ระยะเวลาการสมัครบัตร : 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2561ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด
  ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
 2. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
 3. รับพิเศษ!  5,000 คะแนนไมล์สะสม เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
 4. 1 คะแนนไมล์สะสม เท่ากับ 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส
  4.1 บริษัทฯจะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมเข้าบัตรหลัก ภายใน 60 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
  4.2 กรณีสมาชิกบัตรต้องการแลกคะแนนไมล์สะสมสามารถแลก เป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และ/หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัทการบินไทย ตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯหนด
  หรือโทร.0-2665-0888
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ และยกเว้นการใช้สิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 7. สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
 8. สิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 10. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ