X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 มี.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2561บินลัดฟ้าสู่เยอรมนี กับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม

ระยะเวลา :  1 มี.ค. – 30 เม.ย 2561APPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

รับทันที ! บัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ มิวนิค*
เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก

หรือ

รับทันที ! บัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ โซล*
เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก

วิธีการ

-   เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมครบ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก รับบัตรโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ มิวนิค จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 37,000 บาท
-   เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมครบ 1,500,000 – 2,499,999 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก รับบัตรโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ โซล จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 20,000 บาท

 * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.thข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1.บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
2.ยอดการชำระค่าสินค้า และ /หรือบริการ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับบัตรโดยสารสายการบินไทย ไม่รวมถึงยอดการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
3.บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทย โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ รับทราบภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (30 เมษายน 2561)
4.เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารสายการบินไทย เป็นไปตามที่ บมจ.การบินไทย กำหนด ทั้งนี้สมาชิกฯ ต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าและเดินทางไปและกลับภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
5.ราคาของบัตรโดยสารสายการบินไทยที่ระบุในสื่อนี้เป็นราคา ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
6.ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทยที่สมาชิกฯได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย สามารถอัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจได้ โดยใช้คะแนนไมล์สะสมของสมาชิกฯ ทั้งนี้เงื่อนไขการแลกคะแนนไมล์สะสม การอัพเกรดที่นั่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ.การบินไทย
7.ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทย ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
8.ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้าบัญชีบัตรหลัก
9.สมาชิกจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต มีสถานะบัญชีปกติ และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับบัตรโดยสาร
10.บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของสายการบินและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหาสมาชิกจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
11.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้ของสมนาคุณสูงสุดเพียงรายการเดียวต่อสมาชิก 1 ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
12.ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
13.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
14.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.th
15.ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือ ไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทย เป็นหลักในการตีความ
16.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้