X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 ก.พ. 2561 – 31 มี.ค. 2561AEON privilege at Booking2Hotels

ระยะเวลา : 25 ก.พ. – 31 มี.ค. 61 
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)

สถานที่ : http://www.booking2hotels.com/promotion/aeonAPPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 60% สำหรับการจองห้องพักและโรงแรมที่ http://www.booking2hotels.com/promotion/aeon เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอิออน โดยใช้โค้ดส่วนลด AEON2018

 

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.booking2hotels.com หรือเว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) เมื่อใช้บริการจองห้องพักและโรงแรมต่างๆ ที่ www.booking2hotels.com ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 31 มี.ค. 61
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลดพิเศษ 60% สำหรับการจองห้องพักและโรงแรมต่างๆที่ร่วมรายการเท่านั้น และสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบางตัวที่โรงแรมกำหนดไว้เท่านั้น (เงื่อนไขรายละเอียดโปรโมชั่นเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดไว้ และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 3. ผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการผ่านเว็บไซต์ http://www.booking2hotels.com/promotion/aeon และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอิออน โดยใช้โค้ดส่วนลด AEON2018
 4. ระยะเวลาการจองระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 31 มี.ค. 61
 5. เงื่อนไขการจองเป็นไปตามโรงแรมและที่พักที่เข้าร่วมกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองของแต่ละรายการก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่มีการยกเลิกหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ www.booking2hotels.
 6. ผู้ถือบัตรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม contact.us@booking2hotels.com โทร. 02-937-4499
 7. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ หากพบความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 8. ส่วนลดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. ส่วนลดเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับส่วนลด และยกเว้นการมอบส่วนลดในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลด
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ