โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

label.common.promotiondate : 01 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560New Privileges for AEON Giffarine Visa Card 2016

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
บัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน กิฟฟารีน วีซ่า
ร้านค้าที่เข้าร่วม : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา และร้านค้าทั่วประเทศAPPLY NOWสิทธิประโยชน์

 1. รับเครดิตเงินคืน 1% (สูงสุด 500 บาท/บัตร/รอบบัญชี)
  1.1  เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา
  1.2  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ5,000บาทขึ้นไป/รอบบัญชี จากร้านค้าทั่วประเทศ(ไม่นับรวมยอดจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน)
 2. พิเศษทุกๆ 10 PV รับคะแนน Giff Club 2 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นสมาชิก Giff Club เท่านั้น
 3. ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และค่าขนส่ง ภายในระยะทาง 15 กม.จากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน(เฉพาะ ยอดซื้อจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น)


เงื่อนไข

 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต อิออน กิฟฟารีน วีซ่า ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรภายใต้เงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 • กรณีเครดิตเงินคืน 1% เฉพาะยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานธุรกิจ กิฟฟารีนทุกสาขา หรือสะสมยอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี จากร้านค้าทั่วประเทศ โดยไม่นับรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน และจำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท / บัตร / รอบบัญชีเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณและโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร หลักเท่านั้น โดยจะทำการโอนยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต (วันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิตทุกวันที่ 10 ของเดือน) และสมาชิกมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องจากบริษัทฯ ภายใน 120 วันนับจากวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ไม่นับรวมยกเว้นรายการเบิก-ถอนเงินสด, สินเชื่อเงินผ่อน หรือกู้ ทุกประเภท รวมถึงรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง (Void)
 • สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นสมาชิก Giff Club ทุกๆ 10 PV จะได้รับคะแนน Giff Club 2 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน โดยการรับคะแนนสะสมเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของทางกิฟฟารีน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตและค่าขนส่ง เฉพาะกรณีที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน กิฟฟารีน วีซ่า ณ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตดังกล่าว เป็นค่าธรรมเนียมการรับบัตรเครดิตที่เรียกเก็บจากร้านค้ามิได้เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ และในส่วนของค่าขนส่ง สมาชิกสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวกับทางสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน โดยมิต้องใช้ 1,500 PV ในการยกเว้นค่าขนส่งสินค้า ซึ่งกิฟฟารีนจะจัดส่งสินค้าให้ภายในระยะทาง 15 กิโลเมตรนับจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล โดยสมาชิกต้องเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับ เครดิตเงินคืน กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือผ่านทาง www.aeon.co.th