ข้อมูลอิออน

กลุ่มบริษัทอิออน

Financial Service BusinessSupermarket Business

 • AEON (Thailand) CO., LTD. (Formerly known as Siam Jusco Co., Ltd.)Holding CompanyGeneral Merchandise Store Business

 • AEON Retail Co, Ltd.
  *AEON Hokkaido Corporation
  *SUNDAY CO., LTD.
  *AEON KYUSHU CO., LTD.
  AEON RYUKYU CO., LTD.
  AEONBIKE CO., LTD.
  JOY Co., Ltd.
  TOPVALU COLLECTION CO., LTD.
  Bon Belta Co., Ltd.


Supermarket Business

 • *Maxvalu Chubu Co., Ltd.
  *Maxvalu Nishinihon Co., Ltd.
  *Maxvalu Tohoku Co., Ltd.
  *Maxvalu Tokai Co., Ltd.
  *Maxvalu Hokkaido Co, Ltd.
  *Maxvalu Kyushu Co., Ltd.
  AEON KIMISAWA CO., LTD.
  KOHYO CO., LTD.
  SANYO MARUNAKA CO., LTD.
  MAXVALU KANTO CO., LTD.
  MAXVALU KITA TOHOKU CO., LTD.
  MAXVALU CHUKYO CO., LTD.
  MAXVALU NAGANO CO., LTD.
  MAXVALU HOKURIKU CO., LTD.
  MAXVALU MINAMI TOHOKU CO., LTD.
  marunaka CO., LTD.


Discount Store Business

 • AEON SUPERCENTER Co., Ltd.
  AEON BIG CO., LTD.


Strategic Small Size Store Business

 • *MINISTOP CO., LTD.
  ORIGIN TOSHU CO., LTD.
  My Basket CO., LTD.
  Network Service Co., Ltd.
  RECODS. Co., Ltd.
  MINISTOP KOREA CO., LTD.
  QINGDAO MINISTOP CO., LTD.


Drugstore & Pharmacy Business

 • *CFS Corporation
  Kizuna Sogo-kaihatsu Co., Ltd.
  Cosmeme Co., Ltd.
  TAKIYA Co., Ltd.
  Yan-Yan Co., Ltd.


Speciality Stores Business

 • *GFOOT CO., LTD.
  *COX CO., LTD.
  Abilities JUSCO CO., Ltd.
  AEON FOREST CO., LTD.
  AEON PET CO., LTD.
  AEON BODY Co., Ltd.
  Claire’s Nippon Co., Ltd.
  Talbots Japan Co., Ltd.
  Branshes Co., Ltd
  MIRAIYA SHOTEN CO., LTD.
  Mega Sports Co., Ltd.
  MEGA PETRO Co., Ltd.
  LAURA ASHLEY JAPAN CO., LTD.
  AT Japan Co., Ltd.
  BLUE GRASS (SHANGHAI) CO., LTD.
  Mega Sports China Co., Ltd.
  LAURA ASHLEY ASIA CO., LIMITED.
  PET CITY (BEIJING) CO., LTD.
  Talbots China CO., LTD.
  NUSTEP (BEIJING) TRADE CO., LTD.
  TAIWAN LAURA ASHLEY CO., LTD.Financial Service BusinessShopping Center Development Business

 • AEON MALL CO.,LTD.*
  AEON TOWN Co., Ltd.
  AEON MALL (CAMBODIA) CO., LTD.
  AEON MALL (JIANGSU) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD.
  AEON MALL (TIANJIN) BUSINESS CO., LTD.
  AEON (CHINA) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD.


Service Business

 • AEON DILIGHT CO.,LTD. *
  *AEON Fantasy Co., Ltd.
  *ZWEI CO., LTD.
  AEON Eaheart Co., LTD.
  AEON CINEMAS CO., LTD.
  AEON DELIGHT ACADEMY CO., LTD.
  AEON DELIGHT SECURITY CO. LTD.
  AEON DELIGHT SERES CO., LTD.
  Reform Studio Co., Ltd.
  A to Z Service Co., Ltd.
  FMSSolution Co., Ltd.
  KAJITAKU Co., Ltd.
  Kankyouseibi CO., LTD.
  Kantouengineering CO., LTD.
  AEON COMPASS CO., LTD.
  DO SERVICE CO., LTD.
  AEON FANTASY (MALAYSIA) SDN.BHD.
  AEON Fantasy Holdings (Thailand) Co., Ltd.
  AEON Fantasy (Thailand) Co., Ltd.
  ZWEI (THAILAND) CO., LTD.
  AEON Fantasy (Beijing) Co., Ltd.
  AEON EAHEART RESTAURANT (QINGDAO) CO., LTD.
  AEON DELIGHT (CHINA) CO., LTD.
  AEON Delight Teda (Tianjin) Comprehensive Facility Management Service Co., Ltd.


E-commerce Business

 • Aeon Link Co., Ltd.
  Digital Direct Corporation


ASEAN Business

 • AEON ASIA SDN. BHD.
  AEON Co. (M) Bhd.*

  AEON (CAMBODIA) CO., LTD.
  AEON (Thailand) CO., LTD.
  AEON BIG (M) SDN. BHD.
  AEON VIETNAM Co., Ltd
  PT. AEON INDONESIA


China BusinessShared Function Companies

 • AIC INC.
  Aeon Integrated Business Service Co., Ltd.
  AEON AGRI CREATE Co., Ltd.
  AEON GLOBAL SCM CO., LTD.
  AEON GLOBAL MERCHANDISING CO., LTD.
  AEON TOPVALU CO., LTD.
  AEON FOOD SUPPLY Co., Ltd.
  AEON Bakery Co., Ltd.
  AEON MARKETING CO., LTD.
  Cordon Vert CO., LTD.
  Research Institute For Quality Living Co., Ltd.
  Amicus Funding Corporation, LLC.
  AIC MERCHANDISING (JAPAN) LTD.
  Tasmania Feedlot Pty. Ltd.
  AIC CHINA INC.

      * Listed Company