บัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม

ประเภทบัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ปี 2016*

 • รับไมล์สะสมได้เร็วกว่า
  • ทุกๆ 20 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 ไมล์สะสม
  • รับโบนัสไมล์สะสม สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางตามเส้นทางบินที่กำหนด ครบทุก 4 เที่ยวบิน
 • ฟรี 5,000 โบนัสไมล์* ในเดือนเกิด
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีต่อไป*
 • ฟรี บริการห้องพักรับรองรอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีละ 2 ครั้ง
 • Free Access to AEON Lounge
 • ฟรี บริการห้องพักรับรองอิออน ที่เซ็นทรัล เวิลด์, แฟชั่นไอส์แลนด์, เมกา บางนา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า,เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, และเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น,อิออน ศรีราชา ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เดือนละ 4 ครั้ง*
 • Travel Accident Insurance
 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 31,000,000 บาท
 • Platinum Dedicated Line
 • ฟรี บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากคะแนนไมล์สะสม (เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี)*

 • Earn 5%
 • รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการซื้อสินค้า Duty Fee บนเครื่องบิน (In flight Duty Fee) บนสายการบินไทย สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • Earn 3%
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านอาหารทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป
 • Earn 3%
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ โรงแรมทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป
 • Earn 3%
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยและไทยสมายล์* ณ เคาน์เตอร์สำนักงานขายและช่องทางออนไลน์ สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (ยกเว้นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือ Agent)
 • Earn 1%
 • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายต่างประเทศทั่วโลก

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตอิออน วีซ่า เพย์เวฟ


บัตรเดียวที่ทำให้ทุกการจ่ายเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องพกเงินสด เพียงแตะบัตรก็ชำระค่าสินค้า / บริการ ได้รวดเร็ว ทั้งยังมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการชำระเงินระบบ contactless ระบบป้องกันหลายชั้นที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจทุกการใช้จ่าย

ง่าย... เพียงแตะบัตรที่หน้าเครื่องอ่านบัตรเพย์เวฟเพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์  ได้ทุกที่ทั่วโลก

ปลอดภัย... สามารถชำระค่าสินค้า / บริการ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมอบบัตรเครดิตให้แก่เจ้าหน้าที่ร้านค้า

รวดเร็ว... ใช้เวลาในการทำรายการน้อยกว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วไปหรือการชำระด้วยเงินสด


ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า / บริการด้วยบัตร วีซ่า เพย์เวฟ

 1. มองหาสัญลักษณ์  ณ จุดขาย
 2. แจ้งแคชเชียร์ว่าคุณจะจ่ายด้วยบัตร Visa payWave แคชเชียร์จะป้อนยอดรวมของสินค้าทั้งหมดเข้าสู่เครื่อง จากนั้นตัวเลขราคาจะปรากฏขึ้นบนเครื่องอ่านบัตร Visa payWave
 3. เมื่อไฟกระพริบขึ้น ให้ผู้ถือบัตรอยู่เหนือสัญลักษณ์  ในระยะใกล้ (ไม่เกิน 4 เซนติเมตร)
 4. ไฟสีเหลืองจะแจ้งให้คุณทราบว่า ระบบกำลังอ่านและดำเนินการ ห้ามเลื่อนบัตรออกขณะไฟสีเหลืองกำลังแสดงอยู่
 5. เมื่อไฟสีเขียวปรากฏขึ้น หมายถึงการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งใช้เวลาไม่เกินครึ่งวินาทีเท่านั้น คุณสามารถเลื่อนบัตรออกและเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์ Sales Slip หรือไม่ การใช้บัตร Visa payWave ไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่อหรือรหัส (PIN) แต่อย่างใด*

*การชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการ Wave สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการ กรณียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาทต่อรายการ ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยอ่านข้อมูลจากชิปหรือแถบแม่เหล็กพร้อมลงลายมือชื่อใน Sales Slip ได้ตามปกติ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการต่างๆดังนี้
รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่า

  • รับไมล์สะสมทันใจ เพียงใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท รับ 1 คะแนนไมล์สะสมและสามารถแลกเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ 1 ไมล์ เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆกับการบินไทยเพียงท่านมีคะแนนไมล์สะสมตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป
  • การคำนวณยอดการใช้จ่ายไม่รวมรายการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เช่น รายการผ่อนสินค้า รายการสินเชื่อเช่าซื้อ รายการสินเชื่อเงินกู้ทุกประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าภายหลัง
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณเข้าบัตรหลัก
  • ทางบริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมเพื่อทำการแลกไมล์สะสมภายใน 3 วันทำการหลังจากท่านสมาชิกทำรายการ และทางการบินไทยจะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมเข้าบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัสของท่านสมาชิกภายใน 30 วัน

รับโบนัสไมล์สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางกับสายการบินไทย
ครบทุก 4 เที่ยวบิน*

  • รับโบนัส 2,000 ไมล์ สำหรับการเดินทางเส้นทางการบินระหว่างทวีป
  • รับโบนัส 1,500 ไมล์ สำหรับการเดินทางเส้นทางการบินภายในภูมิภาค
  • รับโบนัส 300 ไมล์ สำหรับการเดินทางเส้นทางการบินภายในประเทศ

บริการห้องพักรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส

  • ฟรี บริการห้องพักรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิปีละ 2 ครั้ง (โดย ต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทยและไทยสมายล์คู่กับบัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และคูปองเพื่อใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทย เมื่อ เดินทางระหว่างประเทศโดยเที่ยวบินสายการบินไทยและไทยสมายล์เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลนี้พร้อม Boarding Pass ของการบินไทย และบัตรเครดิต รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ของท่านก่อนเข้ารับบริการ ท่านอาจถูกปฎิเสธการเข้ารับบริการ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน
  • สำหรับการเข้ารับบริการที่ห้องพักรับรองรอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทย ณ สนามบินสวรรณภูมิบริเวณ Concourse C และ E เท่านั้น
  • บัตรกำนัล 1 ใบใช้ได้ 1 ครั้งสำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน (สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น)
  • ใช้บริการได้ไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทการบินไทยกำหนด
  • ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการนวด หรือการใช้ห้องอาบน้ำ
  • ในกรณีที่บัตรกำนัลสูญหายหรือชำรุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรกำนัลทดแทนให้ใหม่ในทุกกรณี

บริการห้องพักรับรอง อิออน

  • ฟรี บริการห้องพักรับรองอิออน ที่เซ็นทรัล เวิลด์, แฟชั่นไอส์แลนด์, เมกา บางนา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า,เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, และเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น,อิออน ศรีราชา ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เดือนละ 4 ครั้ง*

   เงื่อนไข:
   การใช้บริการห้องพักรับรองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดให้บริการ

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง*

  • รับประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคู่สมรสและบุตร อายุไม่เกิน 21 ปี ที่ร่วมเดินทางด้วยวงเงินสูงสุดถึง 31,000,000 บาท ต่อเหตุการณ์ เมื่อชำระค่าเดินทางผ่านบัตรฯ เต็มราคาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่คู่มือสมาชิก บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิดพลัส แพลทินัม

บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

  • เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ในการติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยเบอร์โทรพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม โทร.02-665-0888

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากคะแนนไมล์สะสม
(เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี)

  • รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการซื้อสินค้า Duty Fee บนเครื่องบิน (In flight Duty Fee) บนสายการบินไทย สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านอาหารทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ โรงแรมทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยและไทยสมายล์* ณ เคาน์เตอร์สำนักงานขายและช่องทางออนไลน์ สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
   (ยกเว้นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือ Agent)
  • รับเครดิตเงินคืน 1%ทุกการใช้จ่ายต่างประเทศทั่วโลก

เงื่อนไข:

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่มเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการให้เครดิตเงินคืน
  • เครดิตเงินคืน ไม่รวมรายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการสินเชื่อทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวนเข้าบัตรหลัก
  • ให้เครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/หมายเลข/รอบบัญชี
  • ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีเครดิตในแต่ละรอบบิล
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด/ผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวนยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากได้รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆรวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่น

เงื่อนไขการรับไมล์สะสมและของสมนาคุณสำหรับโปรโมชั่นรับสมัครบตรพิเศษ! สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ออนไลน์วันนี้
 •  
ฟรี! ไมล์สะสม 7,000 ไมล์ *
ฟรี! ไมล์สะสม 2,000 ไมล์ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ณ ร้านค้าทั่วโลก 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากอนุมัติบัตร
รับฟรี 5,000 คะแนนไมล์สะสม ในเดือนเกิด เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 300,000 บาท ภายในเดือนเกิด
 •  
ฟรี กระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 28” *
ฟรี กระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 28” มูลค่า 8,500 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ณ ร้านค้าทั่วโลกครบ 20,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากอนุมัติบัตร
 •  
ฟรี! คูปองใช้บริการห้องพักรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทย ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ใบ เมื่อยืนยันการใช้บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ภายใน 30 วัน หลังจากอนุมัติบัตร

*เงื่อนไข :

 •  
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับการอนุมัติบัตร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น
 •  
เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม 1 ครั้ง ณ ร้านค้าทั่วโลก ภายใน 30 วัน หลังจากอนุมัติบัตร บริษัทฯ จะทำการโอนไมล์สะสม 2,000 ไมล์ เข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 •  
บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมในเดือนเกิด เข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วันทำการหลังจากสิ้นสุดเดือนเกิดของสมาชิก
 •  
เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมครบ 20,000 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก ภายใน 30 วัน หลังจากอนุมัติบัตร บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิก ภายใน 60 วันทำการหลังจากวันที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข และมีการชำระเงินในรอบบิลแรก
 •  
บริษัทฯ จะทำการจัดส่งคูปองใช้บริการห้องพักรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทย จำนวน 2 ใบ ให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทย ฟรี ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
 •  
ยอดการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ที่เกิดจากบัญชีบัตรเสริม จะถูกคำนวณคะแนนไมล์สะสมปกติ และคะแนนไมล์สะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลัก
 •  
ยอดการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับไมล์สะสม และคะแนนไมล์สะสม ไม่รวมถึงยอดการกดเงินสด ค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 •  
สมาชิกต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการโอนไมล์สะสม และคะแนนไมล์สะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 •  
ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรภายใน 60 วันหลังจากอนุมัติบัตร จะไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของทางบริษัทฯ ได้
 •  
กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 •  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 •  
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทผ่านทางwww.aeon.co.th/rop

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้รวมต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ:

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ภายใน 30 เม.ย. 2558 เท่านั้น
- บัตรหลัก
3,000 บาท
- บัตรเสริม
1,500 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป ปีแรก
สำหรับลูกค้าที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบรอบปี ตั้งแต่ 30 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป
- บัตรหลัก
3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300,000 บาท ภายใน 1 ปี
- บัตรเสริม
1,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 150,000 บาท ภายใน 1 ปี

2. ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
20% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก
2.3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ผ่อนสินค้า
0.99% – 1.29% ต่อเดือน
2.4 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้
28% ต่อปี

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์อิออน
 • 2. รอการยืนยันอีเมล์จากบริษัทอิออน
 • 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • ropplatinum01
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน

สมัครด้วยไปรษณีย์

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • ropplatinum01
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน

ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์อิออนพร้อมเอกสารการสมัคร
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • ropplatinum01
 • 3. ได้รับบัตรเครดิตอิออน


รับส่วนลด 20% บัตรโดยสาร Airport Limousine Bus
ส่วนลดบัตรโดยสารจากสนามบิน
Narita International Airport เข้าเมือง
และรับบัตรโดยสารขากลับฟรี 1 ใบ ไป
สนามบิน Narita International Airport
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีที่
ประเทศญี่ปุ่นโดยมียอดใช้จ่ายมากกว่า
50,000 เยน (รวมภาษี)
วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559

ฟรี WIFI 200,000 จุดทั่วญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Travel
Japan WIFI และปฎิบัติตามเงื่อนไข
โดย WIFI มีอายุการใช้งาน 14 วัน
เริ่มจากวันที่เชี่อมต่อวันแรก
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559

ฟรี บัตรเข้าชมโตเกียวทาวเวอร์

แสดงบัตรเครดิตเจซีบีของคุณที่จุด
บริการจำหน่ายบัตรเข้าชมที่ชั้น 1
เพื่อรับบัตรเข้าชมโตเกียวทาวเวอร์
ชั้น Main Observatory (สูง 150 เมตร)
วันนี้ - 20 มิถุนายน 2559

จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบี 53 แห่งทั่วโลก (JCB Plaza)
จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบี
ในการบริการข้อมูลสิทธิพิเศษและ
โปรโมชั่นในญี่ปุ่น ทั้งในส่วนของ
โบรชัวร์ข้อมูลของร้านค้าและสถานที่
ท่องเที่ยว บริการจองโรงแรม
ร้านอาหาร บัตรโดยสารรถไฟ JR และ
ทัวร์ บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
และ บริการทั่วไป

รับส่วนลดสูงสุด 5% ที่
Matsumoto Kiyoshi

เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตเจซีบี
โดยชำระค่าสินค้า มูลค่า 10,000 เยน
ขึ้นไป รับส่วนลด 3% หรือ ชำระค่าสินค้า มูลค่า 30,000 เยน ขึ้นไป รับส่วนลด 5%
วันนี้ - 30 เมษายน 2559

ลดสูงสุด 15% ทั้งช้อป ชิม ที่สนามบินทั่วญี่ปุ่น
ดาวน์โหลดคูปองส่วนลด และ
ใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิตเจซีบี
ที่ร้านค้าและ ร้านอาหารใน
สนามบินหลักที่ประเทศญี่ปุ่น
วันนี้ – 31 มีนาคม 2559

บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน (JCB Airport Lounge)
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต
เจซีบีแพลทินัม เพื่อใช้บริการห้องพัก
รับรองที่สนามบินมากกว่า 61 แห่งใน
เอเชีย

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม

 • บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน (JCB Airport Lounge)
  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม เพื่อใช้บริการห้องพักรับรองที่สนามบินมากกว่า 61 แห่งในเอเชีย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
 • บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษ (JCB Platinum Concierge Desk)
  บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองการบริการรวมถึงความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพียงหนึ่งสายสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณทุกที่ ทุกเวลา โดยมีเบอร์โทรฟรีคอยให้บริการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
 • บริการรถเช่า (JCB Platinum Car Rental Services)
  บริการรถเช่าสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ใน 60 ประเทศทั่วโลก
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 • บริการสำรองห้องพัก (JCB Platinum Hotel Services)
  บริการสำรองห้องพักในโรงแรมชั้นนำมากกว่า 6,000 แห่งในญี่ปุ่น สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 • บริการสำรองที่นั่งร้านอาหาร (JCB Platinum Restaurant Services)
  บริการสำรองที่นั่งในร้านอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 • บริการจองสนามกอล์ฟในญี่ปุ่น ( JCB Platinum Golf Benefits)
  บริการจองสนามกอล์ฟชั้นนำในญี่ปุ่นด้วยอัตราพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 • บริการห้องประชุมพิเศษที่สนามบิน(JCB Airport Meeting Services)
  บริการห้องประชุมพิเศษที่สนามบิน ณ สนามบินในญี่ปุ่นเพื่อรับรองบุคคลสำคัญที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ในประเทศไทย

 • โปรโมชั่น Platinum Journey
  สิทธิพิเศษเช่า Pocket WIFI ราคา 150 บาท/วัน (4G Unlimited) เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม WiFiPlus >>
  รายละเอียดเพิ่มเติม Wi-Ho >>

 • โปรโมชั่น Platinum Daily Dining
  รับส่วนลด 10% ในร้านอาหารที่ร่วมรายการเมื่อชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายชื่อร้านอาหารที่ร่วมรายการ :
  - MO-MO 6 สาขา
  - SABOTEN 7 สาขา
  - OOTOYA 48 สาขา
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559
 • โปรโมชั่น Platinum Crown Dining
  รับอาหารเมนูพิเศษในร้านอาหารที่ร่วมรายการเมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน เจซีบี

 • จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบี 53 แห่งทั่วโลก (JCB Plaza)
  จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบี ในการบริการข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นในญี่ปุ่น ทั้งในส่วนของโบร์ชัวร์ข้อมูลของร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยว บริการจองโรงแรม ร้านอาหาร บัตรโดยสารรถไฟ JR และทัวร์ บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน และ บริการทั่วไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>  
 • บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบี (JCB Plaza Lounge)
  บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบีใน 9 ประเทศ โดยบริการข้อมูลต่างๆ เช่น แนะนำร้านค้า ข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น บริการช่วยสำรองโรงแรม ร้านอาหาร ทัวร์และบัตรโดยสารต่างๆ บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการคู่มือข้อมูลท่องเที่ยว และบริการต่างๆอีกมากมาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 • บริการข้อมูลและความช่วยเหลือแก่สมาชิกบัตร เจซีบี (JCB Plaza Call Center)
  บริการช่วยเหลือในด้านข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่สมาชิกบัตร เจซีบี
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน เจซีบี ที่ประเทศญี่ปุ่น

 • รับส่วนลด 20% บัตรโดยสาร Airport Limousine Bus
  ส่วนลดบัตรโดยสารจากสนามบิน Narita International Airport เข้าเมือง และรับบัตรโดยสารขากลับฟรี 1 ใบ ไปสนามบิน Narita International Airport เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมียอดใช้จ่ายมากกว่า 50,000 เยน (รวมภาษี)
  วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559.
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 • ฟรี WIFI 200,000 จุดทั่วญี่ปุ่น
  ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Travel Japan WIFI และปฎิบัติตามเงื่อนไข โดย WIFI มีอายุการใช้งาน 14 วัน เริ่มจากวันที่เชี่อมต่อวันแรก
  วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 • ฟรี บัตรเข้าชมโตเกียวทาวเวอร์
  แสดงบัตรเครดิตเจซีบีของคุณที่จุดบริการจำหน่ายบัตรเข้าชมที่ชั้น 1 เพื่อรับบัตรเข้าชมโตเกียวทาวเวอร์ ชั้น Main Observatory (สูง 150 เมตร)
  วันนี้ - 20 มิถุนายน 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 • ฟรี บัตรเข้าชมหอคอยที่ญี่ปุ่น 10 แห่ง
  แสดงบัตรเครดิตเจซีบีที่จุดบริการ เพื่อรับบัตรเข้าชมหอคอยต่างๆที่ญี่ปุ่นกว่า 10 แห่ง
  วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 • รับส่วนลด 15% Hato Bus tours ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  ติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งขอใช้บริการได้ที่ JCB Plaza Call Center หรือ JCB Plaza ที่โตเกียว และ นำเอกสารยืนยันการจองไปแสดงที่ Hato Bus และชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตเจซีบีเพื่อรับส่วนลด 15%
  วันนี้ - 30 กันยายน 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 • รับส่วนลด 10% ที่ TAKEYA (ตึกม่วง)
  เมื่อใช้บัตรเครดิตเจซีบี ชำระค่าสินค้ามากกว่า 5,000 เยน ขึ้นไป
  วันนี้ - 30 เมษายน 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 
 • รับส่วนลดสูงสุด 5% ที่ Matsumoto Kiyoshi
  เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตเจซีบี โดยชำระค่าสินค้า มูลค่า 10,000 เยน ขึ้นไป รับส่วนลด 3% หรือ ชำระค่าสินค้า มูลค่า 30,000 เยน ขึ้นไป รับส่วนลด 5%.
  วันนี้ - 30 เมษายน 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 • รับส่วนลด 10% ที่ Wa-ta-mi
  แสดงคูปองเพื่อรับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเจซีบี
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 
 • รับส่วนลดที่ AEON Department Store* รับ 200 เยนทุกๆการใช้จ่าย 2,000 เยน (รวมภาษี)
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
 • รับส่วนลดที่ New Chitose Airport
  รับ 1,000 เยน เมื่อใช้จ่ายครบ 10,000 เยน โดยแสดงบาร์โค้คส่วนลดเมื่อต้องการชำระค่าสินค้า
  วันนี้ - 31 มีนาคม 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 
 • รับส่วนลดที่ Ainz & Tulpe ใน New Chitose Airport
  รับ 1,000 เยน เมื่อใช้จ่ายครบ 10,000 เยน AINZ & TULPE in Chitose Airport International Terminal.
  วันนี้ - 31 มีนาคม 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>