X

บัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม

ประเภทบัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ปี 2017*

 • รับไมล์สะสมได้เร็วกว่า
  • ทุกๆ 20 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 ไมล์สะสม
  • รับโบนัสไมล์สะสม สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางตามเส้นทางบินที่กำหนด ครบทุก 4 เที่ยวบิน
 • ฟรี 5,000 โบนัสไมล์* ในเดือนเกิด
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีต่อไป*
 • ฟรี บริการห้องพักรับรองรอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีละ 2 ครั้ง
 • Free Access to AEON Lounge
 • ฟรี บริการห้องพักรับรองอิออน ที่เซ็นทรัล เวิลด์, แฟชั่นไอส์แลนด์, เมกา บางนา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า,เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, และเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น,อิออน ศรีราชา ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เดือนละ 4 ครั้ง*
 • Travel Accident Insurance
 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 31,000,000 บาท
 • Platinum Dedicated Line
 • ฟรี บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากคะแนนไมล์สะสม (เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี)*

 • Earn 5%
 • รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการซื้อสินค้า Duty Fee บนเครื่องบิน (In flight Duty Fee) บนสายการบินไทย สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • Earn 3%
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านอาหารทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป
 • Earn 3%
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ โรงแรมทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป
 • Earn 3%
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยและไทยสมายล์* ณ เคาน์เตอร์สำนักงานขายและช่องทางออนไลน์ สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (ยกเว้นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือ Agent)
 • Earn 1%
 • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายต่างประเทศทั่วโลก

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตอิออน วีซ่า เพย์เวฟ


บัตรเดียวที่ทำให้ทุกการจ่ายเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องพกเงินสด เพียงแตะบัตรก็ชำระค่าสินค้า / บริการ ได้รวดเร็ว ทั้งยังมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการชำระเงินระบบ contactless ระบบป้องกันหลายชั้นที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจทุกการใช้จ่าย

ง่าย... เพียงแตะบัตรที่หน้าเครื่องอ่านบัตรเพย์เวฟเพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์  ได้ทุกที่ทั่วโลก

ปลอดภัย... สามารถชำระค่าสินค้า / บริการ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมอบบัตรเครดิตให้แก่เจ้าหน้าที่ร้านค้า

รวดเร็ว... ใช้เวลาในการทำรายการน้อยกว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วไปหรือการชำระด้วยเงินสด


ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า / บริการด้วยบัตร วีซ่า เพย์เวฟ

 1. มองหาสัญลักษณ์  ณ จุดขาย
 2. แจ้งแคชเชียร์ว่าคุณจะจ่ายด้วยบัตร Visa payWave แคชเชียร์จะป้อนยอดรวมของสินค้าทั้งหมดเข้าสู่เครื่อง จากนั้นตัวเลขราคาจะปรากฏขึ้นบนเครื่องอ่านบัตร Visa payWave
 3. เมื่อไฟกระพริบขึ้น ให้ผู้ถือบัตรอยู่เหนือสัญลักษณ์  ในระยะใกล้ (ไม่เกิน 4 เซนติเมตร)
 4. ไฟสีเหลืองจะแจ้งให้คุณทราบว่า ระบบกำลังอ่านและดำเนินการ ห้ามเลื่อนบัตรออกขณะไฟสีเหลืองกำลังแสดงอยู่
 5. เมื่อไฟสีเขียวปรากฏขึ้น หมายถึงการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งใช้เวลาไม่เกินครึ่งวินาทีเท่านั้น คุณสามารถเลื่อนบัตรออกและเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์ Sales Slip หรือไม่ การใช้บัตร Visa payWave ไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่อหรือรหัส (PIN) แต่อย่างใด*

*การชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการ Wave สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการ กรณียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาทต่อรายการ ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยอ่านข้อมูลจากชิปหรือแถบแม่เหล็กพร้อมลงลายมือชื่อใน Sales Slip ได้ตามปกติ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการต่างๆดังนี้
รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่า

  • รับไมล์สะสมทันใจ เพียงใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท รับ 1 คะแนนไมล์สะสมและสามารถแลกเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ 1 ไมล์ เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆกับการบินไทยเพียงท่านมีคะแนนไมล์สะสมตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป
  • การคำนวณยอดการใช้จ่ายไม่รวมรายการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เช่น รายการผ่อนสินค้า รายการสินเชื่อเช่าซื้อ รายการสินเชื่อเงินกู้ทุกประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าภายหลัง
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณเข้าบัตรหลัก
  • ทางบริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมเพื่อทำการแลกไมล์สะสมภายใน 3 วันทำการหลังจากท่านสมาชิกทำรายการ และทางการบินไทยจะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมเข้าบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัสของท่านสมาชิกภายใน 30 วัน

รับโบนัสไมล์สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางกับสายการบินไทย
ครบทุก 4 เที่ยวบิน*

  • รับโบนัส 2,000 ไมล์ สำหรับการเดินทางเส้นทางการบินระหว่างทวีป
  • รับโบนัส 1,500 ไมล์ สำหรับการเดินทางเส้นทางการบินภายในภูมิภาค
  • รับโบนัส 300 ไมล์ สำหรับการเดินทางเส้นทางการบินภายในประเทศ

บริการห้องพักรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส

  • ฟรี บริการห้องพักรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิปีละ 2 ครั้ง (โดย ต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทยและไทยสมายล์คู่กับบัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และคูปองเพื่อใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทย เมื่อ เดินทางระหว่างประเทศโดยเที่ยวบินสายการบินไทยและไทยสมายล์เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลนี้พร้อม Boarding Pass ของการบินไทย และบัตรเครดิต รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ของท่านก่อนเข้ารับบริการ ท่านอาจถูกปฎิเสธการเข้ารับบริการ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน
  • สำหรับการเข้ารับบริการที่ห้องพักรับรองรอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทย ณ สนามบินสวรรณภูมิบริเวณ Concourse C และ E เท่านั้น
  • บัตรกำนัล 1 ใบใช้ได้ 1 ครั้งสำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน (สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น)
  • ใช้บริการได้ไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทการบินไทยกำหนด
  • ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการนวด หรือการใช้ห้องอาบน้ำ
  • ในกรณีที่บัตรกำนัลสูญหายหรือชำรุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรกำนัลทดแทนให้ใหม่ในทุกกรณี

บริการห้องพักรับรอง อิออน

  • ฟรี บริการห้องพักรับรองอิออน ที่เซ็นทรัล เวิลด์, แฟชั่นไอส์แลนด์, เมกา บางนา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า,เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, และเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น,อิออน ศรีราชา ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เดือนละ 4 ครั้ง*

   เงื่อนไข:
   การใช้บริการห้องพักรับรองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดให้บริการ

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง*

  • รับประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคู่สมรสและบุตร อายุไม่เกิน 21 ปี ที่ร่วมเดินทางด้วยวงเงินสูงสุดถึง 31,000,000 บาท ต่อเหตุการณ์ เมื่อชำระค่าเดินทางผ่านบัตรฯ เต็มราคาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่คู่มือสมาชิก บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิดพลัส แพลทินัม

บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

  • เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ในการติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยเบอร์โทรพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม โทร.02-665-0888

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากคะแนนไมล์สะสม
(เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี)

  • รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการซื้อสินค้า Duty Fee บนเครื่องบิน (In flight Duty Fee) บนสายการบินไทย สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านอาหารทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ โรงแรมทั่วไทยและทั่วโลก ครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยและไทยสมายล์* ณ เคาน์เตอร์สำนักงานขายและช่องทางออนไลน์ สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
   (ยกเว้นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือ Agent)
  • รับเครดิตเงินคืน 1%ทุกการใช้จ่ายต่างประเทศทั่วโลก

เงื่อนไข:

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่มเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการให้เครดิตเงินคืน
  • เครดิตเงินคืน ไม่รวมรายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการสินเชื่อทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวนเข้าบัตรหลัก
  • ให้เครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/หมายเลข/รอบบัญชี
  • ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีเครดิตในแต่ละรอบบิล
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด/ผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวนยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากได้รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆรวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่น

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้รวมต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ:

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
  
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
1.3 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป ปีแรก
   - บัตรหลัก
3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นหากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 
   - บัตรเสริม
1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นหากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป   

2. ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
18% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก
2.3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ผ่อนสินค้า
0.99% – 1.29% ต่อเดือน
2.4 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ (อัตราต่ำสุดถึงสูงสุด)
26.07 - 28% ต่อปี (effective rate)

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์อิออน
 • Phone
 • 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อิออน
 • 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • ropplatinum01
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน

สมัครด้วยไปรษณีย์

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • ropplatinum01
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน

ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์อิออนพร้อมเอกสารการสมัคร
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • ropplatinum01
 • 3. ได้รับบัตรเครดิตอิออน
AW JCB information 630px

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม

 • จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี 62 แห่งทั่วโลก (JCB Plaza)
  จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตอิออนเจซีบี ในการบริการข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ทั้งในส่วนของแผ่นพับข้อมูลของร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยว, บริการจองโรงแรม, ร้านอาหาร, บัตรโดยสารรถไฟ JR และทัวร์, บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการทั่วไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

 • บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี (JCB Plaza Lounge)
  บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออนเจซีบีใน 9 ประเทศ โดยบริการข้อมูลต่างๆ เช่น แนะนำร้านค้า, ข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น, บริการช่วยสำรองโรงแรม, ร้านอาหาร, ทัวร์และบัตรโดยสารต่างๆ, บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน, บริการคู่มือข้อมูลท่องเที่ยวและบริการต่างๆอีกมากมาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 

 

 • บริการข้อมูลและความช่วยเหลือแก่สมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี (JCB Plaza Call Center)
  บริการช่วยเหลือในด้านข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่สมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> 

 

 • บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน (JCB Airport Lounge)
  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม เพื่อใช้บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน 59 แห่งในเอเชีย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 

 

 • บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษ (JCB Platinum Concierge Desk)
  บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองการบริการรวมถึงความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพียงหนึ่งสายสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณทุกที่ ทุกเวลา โดยมีเบอร์โทรฟรีคอยให้บริการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 

 

 • บริการเช่ารถพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ (JCB Platinum Car Rental Service)
  รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ซึ่งมีให้บริการมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม เท่านั้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 

 

 • บริการสำรองห้องพักพร้อมสิทธิพิเศษ (JCB Platinum Hotel Services)
  บริการสำรองห้องพักในโรงแรมชั้นนำมากกว่า 6,000 แห่งในญี่ปุ่นพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 


 • บริการสำรองที่นั่งร้านอาหาร (JCB Platinum Restaurant Services)
  บริการสำรองที่นั่งในร้านอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นพร้อมสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>


 • บริการจองสนามกอล์ฟในญี่ปุ่น ( JCB Platinum Golf Benefits)
  บริการจองสนามกอล์ฟชั้นนำในญี่ปุ่นด้วยอัตราพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>


 • บริการช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน(JCB Airport Meeting Services)
  บริการช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน ณ สนามบินในญี่ปุ่นเพื่อรับรองบุคคลสำคัญที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ในประเทศไทย

 • โปรโมชั่น Platinum Journey
  สิทธิพิเศษเช่า Pocket WIFI ราคา 150 บาท/วัน (4G Unlimited) เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> 
  วันนี้-30 ธันวาคม 2560

 • โปรโมชั่น Platinum Daily Dining
  รับส่วนลด 10% ในร้านอาหารที่ร่วมรายการเมื่อชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  รายชื่อร้านอาหารที่ร่วมรายการ :
  - MO-MO 6 สาขา
  - SABOTEN 7 สาขา
  - OOTOYA 40 สาขา
  - CHABUTON 16 สาขา
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 • โปรโมชั่น Platinum Crown Dining
  รับอาหารเมนูพิเศษในร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ 18 แห่งที่ร่วมรายการเมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัมเฉพาะร้านที่ร่วมรายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ที่ประเทศญี่ปุ่น

 • รับส่วนลด 20% บัตรโดยสาร Airport Bus
  ส่วนลด 20% สำหรับค่าบัตรโดยสารรถบัสจากสนามบินไปยังตัวเมืองเมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ที่เคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

 • ฟรี Wi-Fi จากจุดบริการ 200,000 จุดทั่วญี่ปุ่น
  สิทธิพิเศษที่ 1 รับรหัสเพื่อใช้บริการฟรี 7 วันกับเครือข่าย Wi2 300
  สิทธิพิเศษที่ 2 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Travel Japan WIFI เพื่อใช้บริการฟรี 14 วัน
  รายละเอียดเพิ้มเติม >>
  วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

 • ส่วนลดสูงสุด 10% ที่ร้านค้าในสนามบินหลัก 5 แห่งในญี่ปุ่น
  รับส่วนลดจากร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) สนามบินนาริตะ (โตเกียว) สนามบินคันไซ (โอซาก้า) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) และสนามบินนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) เมื่อแสดงคูปองส่วนลดและจ่ายด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม  ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

 • ส่วนลด 30% ค่าบัตรขึ้นชมโตเกียวทาวเวอร์
  รับส่วนลด 30% เมื่อซื้อบัตรขึ้นจุดชมวิวหลัก (ความสูง 150 เมตร) ด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม  ที่จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมที่ชั้น 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

 • ส่วนลด 5% ที่ห้างสรรพสินค้า MARUI
  รับส่วนลด 5% (ไม่รวมภาษี) เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ที่ห้างสรรพสินค้า MARUI ที่เข้าร่วมรายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

 • รับส่วนลดที่ Takeya
  รับส่วนลดทันที 5% เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม ตั้งเเต่ 5,000 เยนขึ้นไป *จำกัดส่วนลดสูงสุด 10,000 เยน
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้-31 มกราคม 2561

 • รับสิทธิพิเศษในคิวชู
  สิทธิพิเศษที่ 1
  รับฟรีบัตรโดยสารรถบัสของสนามบินไปกลับระหว่างสนามบินฟุกุโอกะและตัวเมือง
  *จำกัดบัตรโดยสารหนึ่งชุด / 1 ท่าน / ต่อบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม 1 ใบ / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  สิทธิพิเศษที่ 2 สิทธิพิเศษเมื่อซื้อทัวร์ล่องเรือที่อ่าวฮากาตะ เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม
  สิทธิพิเศษที่ 3 รับส่วนลด 25% เมื่อซื้อบัตร SUNQ Pass สามารถนั่งรถบัสและล่องเรือได้ไม่จำกัดในคิวชูและชิโมโนเซกิ ผ่านเว็บไซต์ JAPANiCAN
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้-30 ธันวาคม 2560

 • รับสิทธิพิเศษในโอกินาว่า
  สิทธิพิเศษที่ 1
  รับสมุดรวมคูปองส่วนลดจาก Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA
  สิทธิพิเศษที่ 2 รับของที่ระลึกจาก OTS RENT-A-CAR Rinku-Toyosaki
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
  วันนี้-30 มิถุนายน 2561