มูลนิธิอิออนประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนห้าแสนบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดี ขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิอิออน ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
 
 
 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดจนการให้ทุนการศึกษาและ/หรือเงินบริจาคแก่นักเรียนและ/หรือโรงเรียนต่างๆ
เพื่อพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริม สนับสนุนสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป
เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  
 
 
 1. ยาซูฮิโกะ  คอนโดะประธานกรรมการมูลนิธิ
 2. นางสุพร วัธนเวคินรองประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก
 3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์กรรมการ
 4. นายนพพันธป์ เมืองโคตรกรรมการ
 
 
 
 
 
3 มิถุนายน 2556 :บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 56 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุน โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กที่มีภาวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีคุณภัทรา พลเสน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบร่วมกับ นท.นพ.ณัฎฐ์ฑิพัฒน์ จุฑาเจริญวงศ์ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
29 มีนาคม 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
24 มีนาคม 2556 : ร่วมโครงการ ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ รวมใจจิตอาสา พัฒนาชายหาด อำเภอหัวหิน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พัฒนาชายหาดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมูลนิธิอิออนประเทศไทยให้กับการสนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

 
7 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
7 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
1 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
9 พฤศจิกายน 2555 : มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ให้กับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2555 จำนวน 24 ทุน มูลค่า 1,680,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีครั้งนี้

 
2 พฤศจิกายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
28 กันยายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
12 กันยายน 2555 : โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 คุณสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิอิออนประเทศไทยให้การสนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท สำหรับพื้นที่ปลูก 85 ไร่

 
31 กรกฎาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
23 กรกฎาคม 2555 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
12 กรกฎาคม 2555 : มอบชั้นวางหนังสือและหนังสือให้กับ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบชั้นวางหนังสือ พร้อมหนังสือมูลค่า 150,000 บาท ให้กับ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา

 
29 มิถุนายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
22 มิถุนายน 2555 : พิธีเปิด “ห้องสมุดอิออน” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิด “ห้องสมุด
อิออน” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ จ.ลพบุรี ซึ่งมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนหนังสือ ชั้นวางหนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด โดยมีมูลค่ารวมกว่า 433,000 บาท

 
17 พฤษภาคม 2555 : บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ” เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กที่มีภาวะโรคหัวใจพิการ แต่กำเนิด โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ

 
03 พฤษภาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
29 มีนาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
08 มีนาคม 2555 : บริจาคเครื่องเล่น DVD และ CD สื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2555 มูลนิธิอิออนประเทศไทยและอีก 58 องค์กรพันธมิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชุมพร ที่จัดขึ้นโดยอินโฟเซฟ และเอสซีจี เปเปอร์ ภายใต้โครงการ “Shred2Share เปลี่ยนความลับ ให้เป็นความรัก” ครั้งนี้มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคเครื่องเล่นดีวีดี และ ซีดีสื่อการเรียนรู้จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมด 10 โรงเรียน

 
08 มีนาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
02 กุมภาพันธ์ 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
27 มกราคม 2555 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
26 มกราคม 2555 : มอบอุปกรณ์กันหนาวเพื่อผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณสุวิภา ลังการ์สิทธิ์ ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับพนักงานบมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบอุปกรณ์กันหนาวเพื่อผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครราชสีมา มูลค่า 150,000 บาท โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 
29 ธันวาคม 2554 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
21 ธันวาคม 2554 : มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 คุณจุมพล ฐิตาริยกุล ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 14 ชุด ให้กับ คุณ พัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนต่อไป

 
20 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองบัญชากองทัพบก กระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหารอิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,600,000 บาท ให้แก่กองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
09 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบเงินบริจาคจำนวน 103,000 บาท ในนามพนักงาน บมจ.อิออนกรุ๊ป ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราภิชาน นายแพทย์ ดร. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

 
20 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหาร อิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,600,000 บาท ให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
09 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์), คุณเคนอิจิ ฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหาร อิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,958,000 บาท ให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
22 พฤศจิกายน 2554 : มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดย คุณคอนโดะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และ คุณฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) มอบน้ำดื่มจำนวน 55,400 ขวดให้กับ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 
15 พฤศจิกายน 2554 : มอบเครื่องกรองน้ำให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดย คุณคอนโดะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์), คุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการบริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และ คุณฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) มอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 100 เครื่องให้กับ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 
 
มูลนิธิอิออนประเทศไทย

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2703
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 66 (0) 2689-7198 / 66 (0) 2689-7193