บริการอิออนออนไลน์

บริการเรียกดูใบแจ้งการชำระเงิน
บริการนี้ใช้ได้สำหรับลูกค้าสมาชิกอิออนเท่านั้น ถ้าท่านเป็นลูกค้าสมาชิกอิออนอยู่แล้วและยังไม่เคยลงทะเบียนใช้บริการนี้
กรุณาลงทะเบียนก่อน สำหรับลูกค้าสมาชิกอิออนที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก

บริการเรียกดูใบแจ้งการชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์


รูปแบบใบแจ้งการชำระเงินออนไลน์ โดยจะเป็นในรูปแบบเดียวกับใบแจ้งการชำระเงินที่ส่งทางไปรษณีย์
- สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังได้ถึง 3 เดือน
- เรียกดูใบแจ้งการชำระเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบของ HTML Format
- สะดวกด้วยฟังก์ชั่นการ Download เพื่อเก็บไว้ใช้งานภายหลัง
- สามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินพร้อมบาร์โค้ด นำไปใช้ชำระเงินได้ทันที

"กระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มาจากต้นไม้มากกว่า 60 ล้านต้นต่อปี"
"ต้นไม้ใช้เวลากว่า 10 ปีที่จะโตเต็มที่ แต่เราใช้เวลาเพียง 0.5 วินาทีในการตัดต้นไม้"

ถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้ ด้วยวิธีง่ายๆ
เพียงสมัครรับบริการ หยุดใบแจ้งการชำระเงินทางไปรษณีย์ (Stop Paper)
โดยคุณสามารถรับใบแจ้งการชำระเงินออนไลน์แทนการรับทางไปรษณีย์

- การแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อถึงรอบการชำระเงิน
- สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ไปใช้ชำระได้ทุกที่ของ
ช่องทางการชำระเงินจากอิออน